Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spara energi

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q14.5

Fråga: Hur viktigt tycker du det är att som enskild person spara energi i bostaden?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion oh miljövanor i Stockholm, miljöförvaltingen.
Senaste värdet:
85 % (2021).
Utgångsvärde:
89 % (2007).

Kommentar

85 % av de svarande anser att det är ganska eller mycket viktigt att spara energi. Andelen har minskat någon procentenhet mellan varje mätning. Observera att den senaste enkäten genomfördes i december 2021, före den ansträngda energisituationen som uppstod 2022.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-12-20