Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spara energi

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q14.5

Fråga: Hur viktigt tycker du det är att som enskild person spara energi i bostaden?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion oh miljövanor i Stockholm, miljöförvaltingen.
Senaste värdet:
85 % (2021).
Utgångsvärde:
89 % (2007).

Kommentar

85 procent av de svarande ansåg år 2021 att det var ganska eller mycket viktigt att spara energi. Andelen har minskat någon procentenhet mellan varje mätning. Observera att den senaste enkäten genomfördes i december 2021, före den ansträngda energisituationen som uppstod år 2022.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-08