Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Matavfall

Indikator ME.C.Q73.11

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut matavfall för återvinning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
53 % (2021).
Utgångsvärde:
16 % (2007).

Kommentar

I 2021 års enkät uppgav 53 procent av de svarande att de brukade sortera ut matavfall i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2023-05-08