Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kunskap om klimatpåverkan

Indikator ME.C.Q15

Fråga: Har du bra eller dåliga kunskaper om hur du kan minska din klimatpåverkan?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
74 % (2021).
Utgångsvärde:
70 % (2010).

Kommentar

Tre av fyra svarande angav år 2021 att de har mycket eller ganska bra kunskaper om hur de kan minska sin klimatpåverkan. Kunskaperna har ökat något mellan mätningarna. Kvinnor anger i högre grad än män att de har goda kunskaper.

Uppdaterad: 2023-05-08