Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kunskap om klimatpåverkan

Indikator ME.C.Q15

Fråga: Har du bra eller dåliga kunskaper om hur du kan minska din klimatpåverkan?

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
74 % (2021).
Utgångsvärde:
70 % (2010).

Kommentar

Tre av fyra svarande anger att de har mycket eller ganska bra kunskaper om hur de kan minska sin klimatpåverkan? Kunskaperna har ökat något mellan mätningarna. Kvinnor anger i högre grad än män att de har goda kunskaper.

Uppdaterad: 2022-11-14