Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp av livsmedel och dagligvaror

Person med matkassar vid bilen
Foto: Pär Olsson
Indikator ME.B.5

Fråga: Var handlade du/ni större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De allra flesta, 73 procent, av de som svarade på enkäten i september år 2020 genomförde sina inköp i en affär i den egna stadsdelen. 14 procent svarade att de gjorde sina inköp på en stormarknad eller i en lågprisaffär utanför den egna stadsdelen. Andelen som gör sina inköp på nätet har ökat från 3 till 9 procent mellan år 2013 och år 2020.

Uppdaterad: 2023-06-02