Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Trafikmiljö i snöväder
Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.1

Fråga: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan
under februari?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

De svarande har angett hur de reste till arbete eller skola under februari. Februari 2020 var alldeles före utbrottet av covid-19 i Sverige.

Ej aktuellt innebär att de svarande inte genomförde några arbetsresor på grund av hemarbete, arbetslöshet eller pension. Fler än tidigare uppger att de inte genomförde arbetsresor.

Det vanligaste färdmedlet var kollektivtrafik. 47 procent av stockholmarna uppger att de huvudsakligen reste kollektivt mellan hem och arbete under februari 2020, vilket är en minskning jämfört med tidigare mätningar. Därefter är bil det vanligaste färdmedlet. 17 procent uppger att de huvudsakligen reste med bil.

Andelen som vintercyklar har ökat de senare åren. 10 procent uppger att de cyklade till arbetet eller skolan under februari, vilket är en fördubbling jämfört med 2013.

Uppdaterad: 2022-10-31