Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp av sällanköpsvaror

Personer vid svängdörrar
Skärholmen Centrum. Foto Pawel Flato
Indikator ME.B.6

Frågan avser till exempel kläder, hemtextil, elektronik och inredning?

Fråga: Var handlade du/ni större delen av hushållets sällanköpsvaror under september?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

När det gäller inköp av sällanköpsvaror har näthandeln en betydligt större marknadsandel jämfört med livsmedel/dagligvaror. Fyra av tio stockholmare väljer att köpa sällanköpsvaror på internet. Frågan om sällanköpsvaror har inte funnits med i tidigare undersökningar.

Uppdaterad: 2022-10-31