Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till elsparkcyklar

Indikator ME.B.24

Fråga: I stadsmiljön finns numera allt fler elsparkcyklar. Vad anser du om dessa?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
20 % (2020).
Utgångsvärde:
20 % (2020).

Kommentar

Elsparkcyklar för allmän uthyrning finns numera tillgängliga i innerstaden och i vissa närförorter. Överlag är stockholmarna negativt inställda till elsparkcyklarna. Sex av tio uppger att de har en ganska eller mycket negativ uppfattning om dessa medan endast två av tio är positiva till elsparkcyklar.

Inställningen till elsparkcyklar är markant mer positiv bland yngre medan de äldre åldersgrupperna är mycket negativa. Mest positiva är invånarna i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta.

Uppdaterad: 2022-10-31