Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister

Indikator ME.B.11

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i Stockholm?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm
Senaste värdet:
31 % (2020).
Utgångsvärde:
31 % (2020).

Kommentar

Lika många, 31 procent, är nöjda som missnöjda. Något fler, 38 procent, saknar tydlig uppfattning. Kvinnor är mer missnöjda med trafiksäkerheten än män och äldre är betydligt mer missnöjda än yngre. Nöjdast med trafiksäkerheten är invånare i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Hässelby-Vällingby medan invånarna på Södermalm och Östermalm är mest missnöjda.

Uppdaterad: 2022-10-31