Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister

Indikator ME.B.11

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i Stockholm?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm
Senaste värdet:
31 % (2020).
Utgångsvärde:
31 % (2020).

Kommentar

Av de som svarade på enkäten år 2020 så var 31 procent nöjda eller mycket nöjda med trafiksäkerheten. Det var lika många som antingen var ganska eller mycket missnöjda. Något fler, 38 procent, saknade tydlig uppfattning. Kvinnor var mer missnöjda med trafiksäkerheten än män och äldre var betydligt mer missnöjda än yngre. Nöjdast med trafiksäkerheten var invånare i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Hässelby-Vällingby medan invånarna på Södermalm och Östermalm var mest missnöjda.

Uppdaterad: 2023-05-15