Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mobilitetsutbud

Indikator ME.B.7

Fråga: Vilka färdmedel (eller mobilitetsutbud) skulle du vilja ha mer av i din närhet?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

45 procent av de som svarade på enkäten år 2021 önskade ett större utbud av kollektivtrafik i sin närhet. Många ville också se fler cykel- och gångbanor, 37 respektive 26 procent. Det respondenterna i lägst utsträckning vill se är ett utökat utbud av elsparkcyklar.

Uppdaterad: 2023-05-15