Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mobilitetsutbud

Indikator ME.B.7

Fråga: Vilka färdmedel (eller mobilitetsutbud) skulle du vilja ha mer av i din närhet?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Nästan hälften av stockholmarna skulle vilja se ett större utbud av kollektivtrafik i sin närhet. Därefter uppger drygt en av tre att det skulle behövas ett större utbud av cykelbanor och en av fyra stockholmare vill se ett större utbud av gångbanor. Lika många, en av fyra, önskar fler parkeringsplatser. Det stockholmarna i lägst utsträckning vill se är ett utökat utbud av elsparkcyklar.

Kvinnor önskar i något högre grad än män ett ökat utbud av gångbanor, cykelparkering och lånecyklar, medan män i något högre grad än kvinnor önskar ett ökat utbud av bilparkering och bilvägar. Gemensamt för både män och kvinnor är att de vanligaste önskemålen är utökad kollektivtrafik och fler cykelbanor. Se tabell nedan.

Önskemålen skiljer sig också mellan olika stadsdelsområden. Önskemål om utbyggd kollektivtrafik är som störst i Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby (52 %). Behovet av fler cykelbanor är enligt de svarande som störst i Enskede-Årsta-Vantör och Kungsholmen (42 %). Bristen på bilparkering upplevs som störst på Östermalm och Norrmalm (32 %).

Respondenterna på Kungsholmen och Norrmalm önskar sig i högre grad än andra stadsdelsinvånare fler eller bättre gångbanor (34 %). Önskemål om lånecyklar är som störst i Hägersten-Älvsjö (23 %) medan intresset för fler bilpooler är störst i Skarpnäck (22 %). Fler eller bättre bilvägar önskas framförallt av invånarna i Hässelby-Vällingby (18 %) och Spånga-Tensta (17 %).

Minst populärt av mobilitetsutbuden är elsparkcyklarna. Dessa önskas framförallt av invånarna i Skärholmen (14 %) och Rinkeby-Kista (13 %). Men gemensamt för alla stadsdelar är att de vanligaste önskemålen är utökad kollektivtrafik och fler cykelbanor.

Uppdaterad: 2022-10-31