Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykel

Cykelställ
Cykelställ. Foto: Johan Pontén
Indikator ME.B.21

Fråga: Har du tillgång till cykel som du använt åtminstone vid ett tillfälle det senaste året?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
72 % (2020).
Utgångsvärde:
72 % (2020).

Kommentar

72 procent av respondenterna uppgav i enkäten år 2020 att de har tillgång till en egen cykel som de använt i närtid. Ytterligare några procent delade cykel med andra.

Andelen som har en egen cykel var betydligt lägre i Rinkeby-Kista samt Skärholmen där andelen ligger på 51 respektive 54 procent. De stadsdelar med högst andel med tillgång till cykel bland respondenterna är Bromma samt Enskede-Årsta-Vantör på 78 procent.

Uppdaterad: 2023-05-15