Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Buller

Trafikmiljö
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.5.1

Buller är en av de miljöstörningar som dagligen drabbar flest stockholmare. De dominerande bullerkällorna i Stockholm är de större statliga och kommunala vägarna, järnvägstrafik och flygtrafiken vid Bromma flygplats. Detta i kombination med att staden succesivt förtätas innebär att många utsätts för buller.

I samverkan med andra belastningsfaktorer påverkas människors hälsa på en rad olika sätt, till exempel stress, sömn- och koncentrationssvårigheter och rubbad hjärtrytm.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-07