Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögiftsövervakning

Illustration: förstoringsglas
Åtgärdsområde 7 - Miljögiftsövervakning
Åtgärdsområde KP.7

Miljöövervakning innebär att kartlägga tillståndet i miljön och hur det påverkas av mänskliga aktiviteter.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • staden ha övervakningsprogram som mäter förekomsten av föroreningar i den yttre och inre miljön, särskilt i miljöer där barn vistas,
  • de viktigaste källorna till farliga ämnen i staden identifieras och kvantifieras,
  • nya ämnen/ämnesgrupper som är relevanta att undersöka och övervaka i staden identifieras.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
7.1 Övervakning av kemisk ytvattenstatus

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
7.2 Genomföra miljögiftsövervakning i grundvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
7.3 Utveckla övervakningen av slam och avloppsvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
7.4 Program för undersökningar av dricksvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2023

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
7.5 Miljögiftsövervakning i inomhusmiljö

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

5

Förslag till åtgärd
7.6 Genomföra källspårning och åtgärdsuppföljning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

6

Förslag till åtgärd
7.7 Bygga nätverk för samverkan inom miljögiftsövervakning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall