Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lyft fram prioriterade arter och naturkvaliteter

Fransfladdermus
Fransfladdermus, en av stadens prioriterade arter. Foto: Johnny de Jong
Tema BM.1

Strategin syftar till att förbättra förutsättningarna för de naturkvaliteter som har stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Ett sammanhängande nätverk av livsmiljöer behöver finnas, liksom naturtyper med lång kontinuitet eller annan viktig ekologisk funktion. Skyddsvärda och prioriterade arter uppmärksammas och deras populationer värnas.

Uppdaterad: 2022-05-12