Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer

Tema BM.2

Att uppmärksamma biologisk mångfald i stadens processer är en strategi som innefattar flera olika moment, men som i synnerhet handlar om att lyfta frågan om biologisk mångfald i tidiga skeden för att stärka och värna stadens blågröna infrastruktur.

En förutsättning för att en fungerande blågrön infrastruktur ska kunna upprätthållas är att ett helhetsperspektiv tillämpas inom stadens olika processer, där ekosystemtjänster och ett hållbart nyttjande av naturmiljöerna ingår, samtidigt som Stockholm växer och bostadsmålet om 140 000 nya bostäder till 2030 uppnås.

Denna strategi beskriver hur biologisk mångfald kan utvecklas och integreras i tillhörande processer:

Uppdaterad: 2022-12-08