Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarbete för god vattenstatus

Vy över Mälarens vatten med Stockholms stadshus i bakgrunden
Vy över Mälaren med Stadshuset i bakgrunden. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.7

I processer som syftar till att förbättra andra miljöaspekter än biologisk mångfald, till exempel åtgärder för bättre vattenkvalitet, kan även biologisk mångfald samtidigt gynnas. Det gäller särskilt naturvärden och viktiga strukturer i den blågröna infrastrukturen.

Vattendirektivet skapar förutsättningar för att förbättra vattenkvaliteten vilket gynnar livet i vattnet. Staden har även tagit fram lokala åtgärdsprogrammen för samtliga vattenförekomster. Genom arbetet med åtgärdsprogrammen ökar kunskapen om djur- och växtlivet under ytan, och staden kan identifiera problem och möjliga åtgärder för respektive område, både i vattnet och i anslutning till det.

Uppdaterad: 2022-11-09