Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöövervakning av biologisk mångfald

Vildbi som sitter på sand.
Vildbi i sandmiljö. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.4

Kunskapen om stadens djur- och växtliv är god i Stockholm.

För att följa tillståndet i naturen, och utvärdera resultatet av utförda åtgärder, är miljöövervakning av stadens biologiska mångfald och blågröna infrastruktur central.

En framgångsrik miljöövervakning kräver att data och kunskap om biologisk mångfald utvecklas och uppdateras kontinuerligt och över lång tid. Miljöövervakningen i staden bidrar till en kunskapsbank som används i flera av stadens processer.

Uppdaterad: 2021-10-06