Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av skyddade naturområden

Naturreservatsskylt med föreskrifter.
Reservatsskylt med föreskrifter. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.5

I tillsynen av stadens natur- och kulturreservat kontrolleras att syftet med reservaten efterlevs.

I samband med tillsynen kontrolleras tillståndet för reservatens naturvärden samt att föreskrifter, dispenser och andra beslut som fattats med stöd av miljöbalken efterlevs.

Med rådgivning, information och dialog med förvaltare bidrar stadens ekologer till en god naturvård så att rätt åtgärd utförs på rätt plats, och att bevarandestatusen för skyddade områden förbättras.

Även inom strandskyddade områden bedrivs tillsyn.

Uppdaterad: 2021-10-06