Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsskötsel

Skylt med upplysning om att död ved lever.
Information om vikten av att låta död ved ligga kvar i naturen. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.3

En välplanerad och genomtänkt naturvårdsskötsel är viktig för att värna och utveckla stadens biologiska mångfald.

Det behövs kontinuerlig skötsel av prioriterade naturmiljöer som ekmiljöer, grova träd, groddjurshabitat och artrika gräsmarker.

God kunskap om ekologisk skötsel måste också genomsyra hela processen när staden skapar nya, eller sköter befintliga blågröna områden.

För Stockholms naturreservat och parker finns både skötselplaner och parkplaner där biologisk mångfald beaktas. I många naturområden finns goda förutsättningar att höja den biologiska mångfalden med hjälp av enkla och kostnadseffektiva skötselåtgärder.

Uppdaterad: 2021-10-06