Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Investeringar i befintliga blå- och grönytor

Insektshotell med vass, grenar och stubbar med borrade hål.
Insektshotell. Foto: Johan Pontén
Tema BM.2.2

Biologisk mångfald bör tas upp både tidigt och tydligt i stadens investeringar som rör kommunalt ägd mark.

Det gäller såväl allmänna platser som parker, naturområden, stränder, torg och gator samt även kvartersmark som idrottsytor, skolgårdar, begravningsplatser och bostadsgårdar.

Genom långsiktig planering för att förstärka prioriterade naturtyper och stadens blågröna infrastruktur, kan kostnadseffektiva åtgärder utföras på strategiska platser.

Att ta fram rutiner som uppmärksammar biologisk mångfald är särskilt angeläget för investeringsprojekt som berör natur- eller parkmark med höga naturvärden och viktiga ekologiska funktioner.

Uppdaterad: 2021-10-06