Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Arter och artgrupper

Padda gående på väg
Padda. Foto: Jerker Idestam
Tema TEMA.4.3

Stadens flora och fauna är en brokig blandning av inhemska, exotiska och förvildade arter. Många växter och djur har lyckats anpassa sig och trivs till och med i vår grönblå stad, medan andra kräver en proaktiv förvaltning för att på sikt överleva.

I Stockholm finns vissa mycket sällsynta arter, som den bredbandade ekbarkbocken i de gamla ekarna på södra och norra Djurgården. Här finns också en mängd andra arter som inte är lika sällsynta men som på olika sätt berikar stockholmarna med ekosystemtjänster.

Särskilt prioriterade artgrupper

Arbetet för biologisk mångfald behöver omfatta såväl de unika och sällsynta arterna som de som kan kännas igen och upplevas av många. I stadens Handlingsplan för biologisk mångfald lyfts ett antal artgrupper fram som särskilt prioriterade. Exempelarterna inom parentes är representanter för dessa artgrupper.

 • Gamla ekar (bredbandad ekbarkbock, brun guldbagge)
 • Gamla tallar (reliktbock, tallticka)
 • Fladdermöss (mustaschfladdermus/taigafladdermus)
 • Bin och pollinerare (svartpälsbi, bastardsvärmare)
 • Rovfåglar (duvhök, tornfalk)
 • Groddjur (större vattensalamander, padda)
 • Fiskar (abborre, grönling)
 • Trollsländor (mosaiksländor)
 • Skyddsvärda urbana arter (tornseglare, paddfot)
 • Skyddsvärda skogslevande arter (tofsmes, linnea)
 • Skyddsvärda gräsmarksväxter (backsippa, gullviva)

Mer information om tillståndet för exempelarterna finns på ArtArken (länk längst ner på sidan).

Kategorier

Ansvarig organisation
 • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-09
Tema