Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kräldjur

Skogsödla
Skogsödla. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.4

Kräldjur syns tämligen sällan i Stockholm, utöver i stadens större naturområden. Lämpliga livsmiljöer har blivit sällsynta och barriärerna många. Det finns dock ännu möjligheter att förbättra förutsättningarna genom att tillskapa nya, värdefulla kräldjursmiljöer i staden.

Stockholm hyser fem kräldjursarter: vanlig snok, huggorm, kopparödla, skogsödla samt den ovanliga hasselsnoken. Samtliga är fridlysta, och hasselsnoken är rödlistad (kategori Sårbar). Att de är fridlysta innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den.

För att upprätthålla livskraftiga populationer av kräldjur i Stockholm behöver man värna om både deras jaktmarker, solplatser, skydds- och övervintringslokaler samt spridningsvägar där emellan.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

2013

Trafikkontoret

Genomförd

1

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Genomförd

2

Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Genomförd

2006

Trafikkontoret

Pågående

3

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Förslag till åtgärd

4

Förslag till åtgärd
Anlägga kompost- och gödselhögar

Förslag till åtgärd

Förslag till åtgärd

5

Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen

Förslag till åtgärd