Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskar

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson
Tema TEMA.4.3.2

I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Indikatorer

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.4.3.2.1

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.