Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturskydd

Tema TEMA.4.2

I Stockholm finns tolv reservat, en nationalstadspark och många fina strandskyddade stränder. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.

Stadens grönområden erbjuder rofylldhet, naturupplevelser och aktiviteter året om, från Flatens naturreservat i söder till Hansta i norr. Naturen är alltid nära i Stockholm och bidrar till stadens unika värden.

Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Tema