Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Goda exempel

Gröna blad från trädkronor.
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.6

Läs om stadens särskilt goda naturvårdsinsatser, samt uppföljningar och utvärderingar av dessa.

Här nedan presenteras ett urval av stadens naturvårdsinsatser som blivit särskilt lyckade och kan fungera som inspiration för liknande satsningar. Det kan röra sig om åtgärder som följts upp och visat sig effektiva i att uppfylla ett konkret naturvårdsbehov, såsom att stärka populationer av skyddsvärda arter eller förbättra möjligheterna till spridning för vissa djurgrupper.

Andra goda exempel kan vara åtgärder som är mångfunktionella och gynnar flera olika ekosystemtjänster för människor samtidigt som de stödjer den biologiska mångfalden i sig.

Ytterligare bra erfarenheter av åtgärderna kan vara att de genomförts i samarbete med stadens invånare, t ex föreningsliv eller näringsliv. I flera av fallen går det även att läsa om effekterna och resultaten av insatserna.

Åtgärder

Tema