Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gäddvåtmark i Lillsjöäng

Gädda i vatten, fotograferad ovanifrån.
Gädda. Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.9.14.17

Översvämmade ängsområden är bra reproduktionsområden för vårlekande fiskar eftersom vattnet är grunt och värms upp snabbt. Ängarna erbjuder även växtlighet där de klibbiga äggen kan fästa. För att möjliggöra lek för fiskar som gädda och abborre har delar av Lillsjöäng dämts upp på våren.

Lillsjöängen ligger strax intill sjön Laduviken på norra Djurgården. Varje år när större mängder vatten rinner ner från Laduviken mot Husarviken översvämmas Lillsjöängen. Översvämmande ängsområden är väldigt omtyckta reproduktionsområden för vårlekande fiskar som gäddor och abborrar. Ett torn har byggts i mitten av ängen för att underlätta så besökare ser fiskarna och leken.

Få lekplatser för fiskar i Stockholm

I dag finns det ont om lekplatser för fiskar inom Stockholmsområdet vilket påverkar fiskpopulationerna negativt. Därför har Idrottsförvaltningen, tillsammans med WWF och Kungliga Djurgårdens förvaltning, initierat ett projekt där man ökat översvämningsvolymerna på Lillsjöäng. Det förbättrar möjligheten för fiskarna att ta sig till ängen och optimerar deras chanser till lek.

Insatserna har gjort att det översvämmade området ökat i storlek och vattenytan har höjts. Översvämningarna sker under några månader med start i mars. När leken är över töms ängen på större delen av vattnet. För att undvika att ängen växer igen betas sedan området under sensommaren, och därefter upprepas proceduren varje år.

Även många andra artgrupper gynnas av projektet. Vadarfåglar och sjöfågel kan häcka inom området, insekter av olika slag gynnas och näring från vattnet sedimenteras i jorden vilket gynnar floran på platsen.

En ny groddamm

Ökad mängd fisk i ett vattenområde kan leda till ett minskat antal groddjur eftersom rovfiskarna äter groddjurens rom och yngel. Därför planeras en groddamm i området med byggstart 2022/2023.

Idrottsförvaltningen hoppas att området kan bidra i undervisningen om fiskars lek och våtmarkers betydelse för biologisk mångfald. Förhoppningsvis blir området även attraktivt för naturintresserad som vill studera fiskar, fåglar och andra djur och växter som trivs i våtmarksområden.