Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholmsövergripande åtgärder

Stockholmsvy
Vy över Stockholm. Foto: Lennart Johansson
Stadsdel TEMA.4.9.15

Här samlas alla naturvårdsåtgärder som man jobbar eller har jobbat med, alternativt är relevanta att jobba med i hela Stockholms stad. Här samlas även naturvårdsinriktade åtgärder som inte har en specifik geografisk koppling.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Utbildning av naturguider

Genomförd

2003

Miljöförvaltningen, Naturskyddsföreningen

Genomförd

1

Genomförd
Utbildning ekologisk skötsel

Genomförd

2002

Fornminnesgruppen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Pågående

2

Pågående
Brukarmedverkan

Pågående

Stadsdelsförvaltningarna

Pågående

3

Pågående
Naturvandringar i Stockholms innerstad

Pågående

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Stadsmuseet

Pågående

4

Pågående
Friställning och föryngring av ek

Pågående

Pågående

5

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Förslag till åtgärd

6

Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen

Förslag till åtgärd

Förslag till åtgärd

7

Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett

Förslag till åtgärd

Genomförs kontinuerligt

8

Genomförs kontinuerligt
Biokol för bättre växtbäddar

Genomförs kontinuerligt

Förslag till åtgärd

9

Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs

Förslag till åtgärd

Förslag till åtgärd

10

Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter

Förslag till åtgärd

Uppdaterad: 2021-04-09