Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholmsövergripande åtgärder

Stockholmsvy
Vy över Stockholm. Foto: Lennart Johansson
Stadsdel TEMA.4.9.15

Här samlas alla naturvårdsåtgärder som man jobbar eller har jobbat med, alternativt är relevanta att jobba med i hela Stockholms stad. Här samlas även naturvårdsinriktade åtgärder som inte har en specifik geografisk koppling.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Pågående

0

Pågående
Skapa ängsmark med spång på förskola

Pågående

Pågående

1

Pågående
Arbetsmarknadsinsats ger nya insektshotell

Pågående

Pågående

2

Pågående
Poängsystem för marktekniker

Pågående

Pågående

3

Pågående
Stenmassor bidrar till levande livsmiljöer

Pågående

Pågående

4

Pågående
Friställning och föryngring av ek

Pågående

Pågående

5

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Förslag till åtgärd

6

Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen

Förslag till åtgärd

Genomförd

7

Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator

Genomförd

2017

SL

Förslag till åtgärd

8

Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett

Förslag till åtgärd

Genomförd

9

Genomförd
Biokol för bättre växtbäddar

Genomförd

2023

Trafikkontoret

Förslag till åtgärd

10

Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs

Förslag till åtgärd

Förslag till åtgärd

11

Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter

Förslag till åtgärd

Uppdaterad: 2024-01-18