Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Bromma

Judarnsjön
Judarnsjön ligger i Bromma stadsdelsområde. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.1

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Bromma.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförs kontinuerligt
Högstubbar och återplantering av tall

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

1

Genomförd
Bromma - groddamm "Söderbergakärret"

Genomförd

Åtgärder

2012

Åtgärder

2

Genomförd
Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

3

Genomförd
Bromma - groddamm "Råckstadammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

4

Genomförd
Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Genomförd

Åtgärder

2011

Åtgärder

5

Genomförd
Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

6

Genomförd
Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken

Genomförd

Åtgärder

2011

Åtgärder

7

Genomförd
Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

8

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - groddamm "Salamanderdammen"

Genomförd och utvärderad

Åtgärder

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

9

Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Åtgärder

10

Genomförd
Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Genomförd

Åtgärder

2014

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

11

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Åtgärder

2013

Trafikkontoret

Åtgärder

12

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd och utvärderad

Åtgärder

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan

Åtgärder

13

Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd

Åtgärder

2015

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Åtgärder

14

Genomförs kontinuerligt
Salamanderräddning i Olovslund

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Björklunds hage

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Skötselplaner för befintliga dammar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

26

Pågående
Förstärkning av ekmiljöer Riksby

Pågående

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

27

Planerad
Riksby - Damm och övervintringsgropar för groddjur

Planerad

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

28

Pågående
Lillsjön - groddamm 3 Lillsjöparken

Pågående

Åtgärder

Uppdaterad: 2022-06-15