Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Bromma

Judarnsjön
Judarnsjön ligger i Bromma stadsdelsområde. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.1

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Bromma.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförs kontinuerligt
Högstubbar och återplantering av tall

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

1

Genomförd
Bromma - groddamm "Söderbergakärret"

Genomförd

Åtgärder

2012

Åtgärder

2

Genomförd
Bromma - groddamm "Kanaandammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

3

Genomförd
Bromma - groddamm "Råckstadammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

4

Genomförd
Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"

Genomförd

Åtgärder

2011

Åtgärder

5

Genomförd
Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

6

Genomförd
Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken

Genomförd

Åtgärder

2011

Åtgärder

7

Genomförd
Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

8

Genomförd och utvärderad
Salamanderdammen i Judarskogen

Genomförd och utvärderad

Åtgärder

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

9

Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Åtgärder

10

Genomförd
Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"

Genomförd

Åtgärder

2014

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

11

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Åtgärder

2013

Trafikkontoret

Åtgärder

12

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd och utvärderad

Åtgärder

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan

Åtgärder

13

Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd

Åtgärder

2015

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Åtgärder

14

Genomförs kontinuerligt
Salamanderräddning i Olovslund

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Björklunds hage

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Åtgärder

16

Genomförd
Skötselplaner för befintliga dammar

Genomförd

Åtgärder

2022

Bromma stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

26

Pågående
Förstärkning av ekmiljöer Riksby

Pågående

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Riksby - Damm och övervintringsgropar för groddjur

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

28

Pågående
Lillsjön - groddamm 3 Lillsjöparken

Pågående

Åtgärder

Uppdaterad: 2023-09-11