Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Hässelby-Vällingby

Grimsta enebacke
Grimsta enebacke ligger i Hässelby-Vällingby stadsdel. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.5

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Hässelby-Vällingby.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Åtgärder

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Åtgärder

1

Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk

Genomförd

Åtgärder

2011

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

2

Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Grimsta enebacke

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

3

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

4

Pågående
Vasskörd

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

6

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Uppdaterad: 2023-11-15