Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Indikatorer för natur och biologisk mångfald

Blomma
Backsippa. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.13

Staden genomför kontinuerligt inventeringar och utvärderingar för att följa tillståndet i naturen och utvärdera resultatet av utförda naturvårdsåtgärder.

Naturmiljön övervakas för att ge kunskaper om tillstånd och trender som stöd för miljöbedömningar, tillsyn, fysisk planering, miljömålsarbete och åtgärdsförslag. En framgångsrik miljöövervakning kräver att data och kunskap om biologisk mångfald utvecklas och uppdateras kontinuerligt och över lång tid.

Nedan redovisas resultat från stadens miljöövervakning av naturen i form av ett antal utvalda indikatorer.

Dold avdelare

Antal fiskarter

IndikatorTEMA.4.13.11

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Antal abborrar

IndikatorTEMA.4.13.12

Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.

Enkätundersökning

Uppdaterad: 2024-02-08
Tema