Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vad är biologisk mångfald?

Artikel TEMA.4.2

När Stockholm växer ökar behovet av mark. Staden arbetar därför aktivt för att stärka grönstruktur och spridningsvägar. En rad satsningar görs för att ytterligare stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i både bebyggda områden och i naturområden.

Film: "Vad är biologisk mångfald?" av och med tjänstepersoner från Stockholms stads miljöförvaltning. I filmen deltar även det tidigare miljö- och klimatborgarrådet i Stockholm, Katarina Luhr.

Uppdaterad: 2023-10-26