Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Enskede-Årsta-Vantör

Kräppladiket
Kräppladiket i Rågsved ligger inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Foto: Magnus Sannebro
Stadsdel TEMA.4.9.2

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Enskede-Årsta-Vantör.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Restaurering av Årstabäcken

Genomförd

Åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

1

Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar

Genomförd

Åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

2

Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Genomförd

Åtgärder

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Åtgärder

3

Genomförd
Naturreservatsbildning för Rågsveds friområde

Genomförd

Åtgärder

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

5

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Genomförd
Groddammar i Rågsveds naturreservat

Genomförd

Åtgärder

2020

Exploateringskontoret

Åtgärder

7

Genomförd
Fågeltorn i Rågsveds naturreservat

Genomförd

Åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Uppdaterad: 2024-01-19