Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biokol för bättre växtbäddar

Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Åtgärd TEMA.4.9.15.10

Stockholms stad använder biokol i växtbäddar för träd och andra växter. Användningen började som ett experiment för att ge träd, buskar och annan grönska bättre förutsättningar att växa och trivas i staden. Biokolet håller vatten, näring och syre som växterna kan utnyttja. Dessutom fungerar kolet i växtbäddarna som en kolsänka.

Stockholmarnas julgranar och trädgårdsavfall har mellan åren åren 2017 och 2023 använts för att tillverka biokol i Stockholm Vatten och Avfalls pilotanläggning i Högdalen. Pilotanläggningen är avvecklad men samtidigt pågår utredningar kring möjligheten att skala upp biokolsproduktionen någon annanstans inom staden.

Biokol är ett jordförbättringsmedel

Likt en tvättsvamp hjälper biokol till att hålla vatten, luft och näring i jorden. I jorden bildar biokolet en kolsänka som minskar luftens koldioxidnivå, tar hand om förorenat dagvatten från våra gator och bidrar på det stora hela till en grönare stad.

En annan fördel med växtbäddar med tillsatt biokol är att de är beständigare än tidigare jordförbättringslösningar eftersom kolet är beständigt.

Produktion av biokol

Biokolet i pilotanläggningen tillverkades av trädgårdsavfall från stadens park- och grönområden och med trädgårdsavfall från stadens återvinningscentraler. Vid förkolningsprocessen bildas gas som kan tillvaratas i stadens fjärrvärmenät.

Genom åren har biokol från pilotanläggningen delats ut som jordförbättringsmedel till stockholmarna.

Användning av biokol

Trafikkontoret använder biokol från pilotanläggningen i stadens växtbäddar: Eftersom produktionen vid biokolsanläggningen varit liten köper staden in merparten av det biokol som används.

Planteringsprojekt med biokol finns bland annat på Rehnsgatan, Sockenvägen och Vasagatan i Stockholm.