Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biokol för bättre växtbäddar

Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Åtgärd TEMA.4.9.15.10

Stockholms stad använder biokol i växtbäddar för träd och andra växter. Användningen började som ett experiment för att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med kol. Det visar sig att biokolet får växterna att må bättre och fungerar som kolsänka. Biokolet håller vatten, näring och syre och förbättrar syresättningen av marken.

Planteringsprojekt med biokol i Stockholms stad finns bland annat på Nybrogatan, Lingvägen och Bo Bergmans gata. Framöver kommer biokol att produceras vid Återvinningscentralen Trädgård i Högdalen och delas ut i kampanjer och under evenemang.

Biokol är ett jordförbättringsmedel som likt en tvättsvamp håller vatten, luft och näring i jorden. I jorden bildar biokolet en kolsänka som minskar luftens koldioxidnivå, tar hand om förorenat dagvatten från våra gator och bidrar på det stora hela till en grönare stad. En annan fördel med växtbäddarna med biokol är att de håller längre än tidigare lösningar eftersom kolet är beständigt.
Biokolet tillverkas av trädgårdsavfall från stadens park- och grönområden, samt trädgårdsavfall från stadens återvinningsstationer. Vid produktion av biokol produceras en gas som blir värme i stadens fjärrvärmenät.

På grund av biokolet är det nu möjligt att plantera träd i staden som tidigare inte kunnat växa i vår växtzon, till exempel flera sorter av magnolia och andra prydnadsträd. Förklaringen ligger bland annat i att kombinationen makadam och biokol ger växtbädden bästa möjliga porositet.

Kontakt:
Mattias Gustafsson, Projektledare, Stockholm Vatten och Avfall
mattias.gustafsson@extern.stockholmvatten.se

Uppdaterad: 2018-01-16