Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stenmassor bidrar till levande livsmiljöer

Skiss över framtida stenrev i vattenbrynet
Skiss över framtida stenrev, GAIA arkitektur
Åtgärd TEMA.4.9.15.13

Stockholm växer och i takt med det byggs tunnelbanenätet ut. Byggnationerna genererar flera ton stenmassa som idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen, trafikkontoret, KTH, Gaia arkitektur och Konstfack tillsammans vill tillvarata genom projektet MASSA.

MASSA-projektets utmaning är att utveckla idéer för att tillvarata miljontals ton sten som kommer från utbyggnaden av bland annat Stockholms tunnelbana. Istället för att se stenmassorna som en biprodukt, blir de nu en resurs som skapar och restaurerar livsmiljöer i vatten. Massorna kan till exempel användas till artificiella rev och grunda lekområden för att gynna fiskens lek, men också som vågbrytare för att minska stranderosion.

Tvärvetenskapligt samarbete ger mervärden

Förutom de ekologiska aspekterna så är åtgärderna intressanta eftersom de även kommer få en konstnärlig utformning . Flera platser rymmer även badmöjligheter och kulturupplevelser.

Med andra ord ska projektgruppen hitta tvärvetenskapliga lösningar där arkitektur, ekologi/biologi, sociala värden och konst förstärker varandra. Projektet innebär även resurshushållning, stenmassorna tillvaratas lokalt istället för att fraktas ut ur staden med lastbil.

Hittills har ett flertal åtgärder och platser där massorna kan användas identifierats. Dessa platser ska nu studeras vidare och åtgärdsförslagen konkretiseras. En idébank skapas också med exempel där bland annat stadens fiskevård kan hämta väl underbyggda projektidéer.

Projektet som finansieras av FORMAS och ARQ startade under 2020 och förväntas pågå under fem års tid.