Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benjeshäck/Biodepå på Södermalm

Åtgärd TEMA.4.3.1.83

Vid Hästholmsvägen/Värmdövägen har Södermalms stadsdelsförvaltning upprättat en benjeshäck, även kallad rishäck, för att gynna den biologiska mångfalden.

En benjeshäck består av bland annat grenar, kvistar och ris som läggs löst på hög mellan stolpar, vilket gör att den får formen av en häck. Häcken bildar viktiga skyddsplatser och spridningskorridorer för bland annat groddjur, fåglar och däggdjur så som igelkottar. Dessa djur sprider frön in till benjeshäcken så att det skapas en mångfald av växter som sedan lockar till sig även insekter. På så sätt gynnar häcken flera artgrupper.

Benjeshäcken som anlagts vid Hästholmsvägen/Värmdövägen är lite mindre i storlek eftersom en alltför stor häck kan bidra till otrygghet för boende i området, speciellt nattetid. Den anpassade storleken på häcken har gjort att folk i området fortfarande känner sig trygga och har en positiv inställning till projektet. För att benjeshäcken inte ska ge ett ovårdat intryck har stadsdelsförvaltningen även satt upp en informationsskylt som berättar vad det är och hur den bidrar till den biologiska mångfalden. Detta har bidragit till att folk får mer förståelse och ställer sig positiva till att häcken finns i deras område.

Uppdaterad: 2022-09-30