Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kryptogamer

Svampar
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.8

Till gruppen kryptogamer hör bland annat svampar, mossor och lavar. Många av dem trivs i störningsfria miljöer och är bra indikatorer på miljöförändringar.

Kryptogamer brukar man kalla växter och växtliknande organismer som inte bildar frön. I samlingsnamnet ingår så biologiskt olika grupper som alger, svampar, lavar, mossor samt fräken- och ormbunksväxter. Kryptogamer har även andra egenskaper gemensamt: de växer ofta sakta, förökar sig med sporer och många av dem trivs i fuktiga och skuggiga miljöer. Kryptogamer kan också vara viktiga miljöindikatorer. Till exempel är många trädlevande lavar och mossor (så kallade epifyter) känsliga för luftföroreningar.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Pågående

0

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Förslag till åtgärd

1

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Bromma stadsdelsförvaltning

Pågående

2

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående