Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inrättade reservat

Indikator TEMA.4.2.2

Totalt elva reservat, varav tio naturreservat och ett kulturreservat, har i följande ordning bildats sedan 1995: Judarskogen, Kyrksjölöten, Hansta, Grimsta, Nackareservatet i Stockholm, Sätraskogen, Flaten, Igelbäckens kulturreservat, Älvsjöskogens naturreservat, Årstaskogen-Årsta Holmar och nu senast Rågsveds naturreservat. Samtliga natur- och kulturreservat som finns i staden är kommunala och beslutas av Kommunfullmäktige.

Antal natur- och kulturreservat i staden.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
11 stycken (2018).
Utgångsvärde:
4 stycken (2004).

Kommentar

Trenden är positiv. Utöver de elva inrättade reservaten har förslag till naturreservat för Kyrkhamn varit ute på samråd men ännu inte beslutats. Reservatsskydd utreds även för Hagsätraskogen (östra delen av Älvsjöskogen).

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2019-10-11