Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inrättade reservat

Hällmark
Sätraskogens naturreservat. Foto Johan Pontén
Indikator TEMA.4.2.2

Totalt tolv reservat, varav elva naturreservat och ett kulturreservat, har i följande ordning bildats sedan 1995: Judarskogen, Kyrksjölöten, Hansta, Grimsta, Nackareservatet i Stockholm, Sätraskogen, Flaten, Igelbäckens kulturreservat, Älvsjöskogens naturreservat, Årstaskogen-Årsta Holmar, Rågsved och nu senast 2021 Hagsätraskogens naturreservat. Samtliga natur- och kulturreservat som finns i staden är kommunala och beslutas av Kommunfullmäktige.

Antal natur- och kulturreservat i staden.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
12 stycken (2021).
Utgångsvärde:
4 stycken (2004).

Kommentar

Trenden är positiv. Utöver de tolv inrättade reservaten har förslag till naturreservat för Kyrkhamn varit ute på samråd men ännu inte beslutats. Reservatsskydd utreds även för Fagersjöskogen, Majroskogen samt Storskogen/Ålstensskogen.

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-23