Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekologisk status

Undervattensbild med fiskar och vass
Foto: Magnus Melin
Tema TEMA.3.5

Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det i dagsläget inte är god ekologisk status i stadens alla vatten.

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtlivets beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Endast tre av 21 vattenförekomster (15 procent) uppnår god ekologisk status enligt vattenmyndighetens senaste statusklassning.

Tema

Tema