Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Samarbeten och projekt

Tema TEMA.3.9

I arbetet med att uppnå god vattenstatus deltar staden i ett antal projekt tillsammans med andra aktörer inom forskning, myndigheter och näringsliv.

Samarbetsprojekt Stockholms stad deltar i

Drizzle: Kompetenscentrum för dagvatten

Genom kompetenscentrumet Drizzle vid Luleå Tekniska Universitet ska banbrytande ny kunskap inom dagvattenområdet utvecklas i samarbete med forskare, samhälle och näringsliv. Stockholms stad är partner i projektet.

Mikroplastprovtagning i de stora sjöarna 2017

Under senare år har problemet med mikroplaster i havet uppmärksammats allt mer. Under 2017 deltog Stockholms stad i ett projekt för att undersöka halterna av mikroplast i Sveriges stora insjöar.

Forskning om renare dagvatten på en begränsad yta

Luleå Tekniska Universitet genomför nu ett forskningsprojekt, Yteffektiv dagvattenrening, i samarbete med bland annat Stockholms stad för att hitta bättre lösningar för att rena dagvattnet på den begränsade yta som finns i tättbebyggda städer.

Anonyma källor till förorening av dagvatten

Vilka olika källor finns till förorening av dagvattnet i stadsmiljön? Stockholms stad ingår i ett forskningssamarbete med Luleå Tekniska Universitet inom ramen för forskningsprojektet Anonyma källor.

iWater: Digital övervakning av stadens vattenkvalitet

Genom projektet iWater samarbetar Stockholms stad med univeristet och ett antal företag för att hitta nya innovativa digitala lösningar för att övervaka vattenkvaliteten i staden.

LIFE IP Rich Waters: Samarbete för god vattenmiljö

I projektet LIFE IP Rich Waters deltar Stockholms stad tillsammans med många olika aktörer för att förbättra miljön i sjöar och vattendrag.

Tema