Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

NonHazCity – kemikaliesmarta städer runt Östersjön

Artikel TEMA.6.

Under 2019 avslutades EU-projektet NonHazCity som Stockholms stad var huvudpartner för. Syftet har varit att sprida kunskap om farliga ämnen och vad kommuner, företag och enskilda kan göra för att minska utsläpp och exponering.

Projektet har pågått i tre år och samlat kommuner, vatten- och avloppsverk, universitet och NGO-er från länderna runt Östersjön. Genom ett separat sidoprojekt har också partners från Belarus kunnat delta. Syftet har varit att sprida kunskap om förekomsten av farliga ämnen och vad kommuner, företag och enskilda kan göra för att minska sin och miljöns exponering för sådana ämnen.
Den modell som Stockholms stad jobbar efter, med en kemikalieplan som beskriver både vad staden ska göra och hur man kommunicerar med andra lokala aktörer, har spridits. De deltagande kommunerna har tagit fram egna sådana planer utifrån sina egna situationer.

– Vi tryckte mycket på att varje kommun skulle analysera sin egen kemikalieanvändning och miljösituationen lokalt, men de flesta riktade ändå in sig på samma områden. Upphandling och förskolor hör till de verksamheter som många har tagit upp, säger Arne Jamtrot på kemikaliecentrum som tog över som projektledare när Tonie Wickman slutade sommaren 2018.

Kemikaliesmart hem

Bland de aktiviteter som har genomförts i Stockholms stad kan nämnas kampanjen kemikaliesmart hem, som genomfördes under 2017-18. Fem kända stockholmsprofiler fick då besök av kemikaliecentrums personal som tillsammans med dem gick igenom saker i hemmamiljön som kan innehålla farliga ämnen. Besöken filmades och lades ut på sociala medier (Giftfritt Stockholm på Facebook; giftfritt_stockholm på Instagram) tillsammans med ännu fler tips om hur man kan minska sin kemikalieexponering hemma.

– Vi var hemma hos politiker och artister och fick bland annat se vad de hade i sina badrumsskåp och kökslådor. De spred sedan filmerna och tipsen i sina egna nätverk vilket var ett lyckat drag. Liknande satsningar gjordes i många av städerna runt Östersjön och det var flera som tog hjälp av kända personer, berättar Katarina Johansson som jobbade med kampanjen.

Kemikaliesmart frisör

En annan kampanj riktade sig till frisörer och gjordes i samarbete med enheten för hälsa och miljö. En broschyr och en affisch producerades, med tips för en kemikaliesmart frisör. Materialet skickades ut till 1700 frisörsalonger i Stockholm. Nästan ytterligare tusen broschyrer och affischer har spridits på andra sätt till frisörskolor och andra intressenter runt om i Sverige. Översättningar har även gjorts till flera andra språk.

Fokus på förskolor i staden

När det gäller stadens egna verksamheter har stort fokus lagts på förskolor. I Stockholm analyserades leksaker och madrasser som har rensats bort från förskolor för att se om de innehöll farliga ämnen och jämförde med nya varor i stadens upphandlade sortiment. Resultaten visade att hälften av de gamla varorna innehöll farliga ämnen över de gränser som gäller – de skulle alltså inte få säljas idag. Bland de nya varorna var det bara ett fåtal som innehöll sådana ämnen, och då bara i halter under gränsvärdena. Totalt beräknas mer än 2 ton ftalater ha tagits bort från stadens förskolor genom att man har bytt ut gamla madrasser.
Som en uppföljning av de analyser som gjordes 2015-16 på damm från 100 förskolor återbesöktes 20 förskolor där man genomfört det mesta av vägledningen för kemikaliesmart förskola och tog nya dammprover.

– Resultaten visade att halterna av många kända farliga ämnen har gått ner, medan några ämnen som vi vet används som ersättare för de gamla har gått upp. Det är kul att se att det gör skillnad att genomföra åtgärderna, både i mängden farliga ämnen som finns på förskolorna och i inomhusmiljön. Skillnaderna var faktiskt större än vi hade väntat oss, säger Anne Lagerqvist som höll i undersökningen.

Arbetssättet har spridits vidare

Deltagandet i projektet har gjort att staden har kunnat göra större satsningar i genomförandet av åtgärderna som finns i kemikalieplanen. Det arbetssättet har också spridits till andra kommuner och inte minst ökat medvetenheten hos många – privatpersoner, företag, politiker, kommunanställda och EU-tjänstemän – om att kemikalier är en fråga som rör var och en av oss i vardagen.

Uppdaterad: 2020-05-11