Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver

Tema TEMA.6.2

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna. Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall.

Kemikaliecentrum om skadliga metaller. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Kvicksilver är en giftig metall och är ett av de allvarligaste miljögifterna. Metallen anrikas i mark, vatten och levande organismer och utgör ett hot mot både miljön och människors hälsa. Kvicksilver påverkar nervsystemets utveckling och funktion.

Kvicksilver finns i amalgam som använts som tandfyllningsmaterial och i lågenergilampor och lysrör samt gamla termometrar. Ledlampor innehåller inte kvicksilver.

Kvicksilver är på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall.