Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nonyl- och oktylfenol

Mattor
Textilier är en källa till nonylfenol i miljön. Foto: Katarina Johansson
Tema TEMA.6.10

Nonylfenol kan spridas från textilier men den viktigaste källan för oktylfenol till Stockholms miljö är slitage från bildäck.

Nonyl- och oktylfenol är giftiga och kan skada reproduktionen hos vattenlevande organismer. Det finns även misstanke om att de är hormonstörande för människor.

Användningen av nonylfenol och nonylfenoletoxilater är förbjudna i EU men de kan fortfarande förekomma i importerade textilier. Oktylfenol är också reglerat i EUs vattendirektiv. Nonylfenol kan urlakas ur betong. Nonyl- och oktylfenol bildas som nedbrytningsprodukt av nonyl- och oktylfenoletoxilater, om de används vid olika typer av rengöring.

Nonylfenol hittas i Stockholms sediment där halten generellt är högre i sjöar än i centrala Stockholm. Nonylfenol övervakas i slam och minskade tidigare kraftigt, men ligger sedan 1999 på en låg men stabil nivå. Avloppsvatten från de kommunala reningsverken är den dominerande spridningsvägen för utsläpp av nonylfenol och nonylfenoletoxilater (som bryts ner till nonylfenol) till Stockholms miljö. Oktylfenol har endast mätts en kort tid i slam. Den viktigaste källan för oktylfenol till Stockholms miljö är slitage från bildäck, och möjligen tvätt av textilier.