Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Oktylfenol i rötslam

Indikator TEMA.6.10.3

Medelkoncentration av oktylfenol i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Oktylfenol i slam mäts inte regelbundet av Stockholm Vatten AB

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14