Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium

Tema TEMA.6.4

En stor källa till kadmium i Stockholms miljö är atmosfäriskt nedfall. Utsläpp kommer också från fordonstvätt, vägtrafik och konstnärsfärg.

Kemikaliecentrum om skadliga metaller. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Metallen kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller mag-tarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Metallen riskerar att lagras i kroppen länge och vissa former av kadmium är cancerframkallande. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växters rotsystem.

Kadmium har funnits i konstgödsel och finns därför i vissa livsmedel såsom potatis och spannmål, eftersom metallen finns kvar i jorden. Utsläpp kommer också från fordonstvätt och vägtrafik. Kadmium har också använts i batterier, plast, pigment och smycken.

En stor källa till kadmium i Stockholms miljö är atmosfäriskt nedfall, så en stor del av spridningen är svår för staden att påverka. Lokala utsläpp är främst från fordonstvätt, vägtrafik och konstnärsfärg. Utsläppen till avloppsnätet har minskat något efter kampanjer mot kadmium i konstnärsfärg.

Indikatorer

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.6.4.4

Kadmiumhalt i ytsediment

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.6.4.7

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt