Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högfluorerade ämnen

Jackor
Vattenavvisande skaljackor kan innehålla högfluorerade ämnen. Foto: Katarina Johansson
Tema TEMA.6.8

Högfluorerade ämnen är en grupp ämnen som används bland annat som impregnering av kläder, skor och möbler samt i släckskum. Många av dem är extremt svårnedbrytbara.

Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Högfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av upp emot tiotusen ämnen där många är svåra att bryta ner och de stannar därför länge i våra kroppar och i miljön. De är reproduktionsstörande för både människor och djur.

PFAS används bland annat som impregnering mot vatten och smuts i kläder, skor och möbler, och har också använts i smörjoljor och släckskum i brandsläckare. Släckskummet som ofta använts vid flygplatser och brandövningsplatser har ansamlats i marken varifrån det kan läcka ut till grundvatten och dricksvattentäkter. PFAS kan även finnas på bakplåtspapper, muffinsformar och dukar samt som non-stick-beläggning i grytor, stekpannor och andra husgeråd.

Ett tiotal PFAS är identifierade som särskilt farliga ämnen. Två ämnen, PFOS och PFOA omfattas numer av stränga regleringar inom EU eftersom de är svårnedbrytbara och kan störa fortplantningen. Regleringen gäller även för ett stort antal andra högfluorerade ämnen som kan brytas ner till PFOS och PFOA. Ytterligare 200 PFAS-ämnen kommer att regleras 2023 och reglering av hela gruppen PFAS har föreslagits. Detta för att få ett tillräckligt skydd för människa och miljö utan att behöva hantera varje ämne för sig.

Indikatorer

PFOS i ytvatten

IndikatorTEMA.6.8.2

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.6.8.3

PFOS i abborre, halt i muskel