Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB

PCB-sanering
Sanering av PCB-haltig fogmassa. Foto: Barbro Olander
Tema TEMA.6.6

Trots att all PCB-användning är förbjuden sedan 1970-talet är halterna i fisk och sediment fortfarande höga.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljögifter som ansamlas i fett hos människor och djur. De är reproduktionsstörande, cancerogena och påverkar immunförsvaret.

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB sprids framförallt från gamla produkter och byggnader som finns kvar från tiden innan PCB förbjöds. PCB sprids också från gamla markföroreningar.

Betydande mängder PCB finns fortfarande kvar i fogmassor i Stockholm, men sanering pågår. Sanering kan ibland leda till tillfälliga utsläpp till miljön, det kan ses i reningsverkens rötslam som tillfälliga toppar i en annars minskande trend.

Indikatorer

PCB i fisk

IndikatorTEMA.6.6.5

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel