Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink

Broräcke
Förzinkat broräcke. Foto: Mattias Prodromou Dahlqvist
Tema TEMA.6.25

Zink används som rostskydd vid galvanisering och i tillverkning av mässing.

Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer. Zink används som rostskydd vid galvanisering och i tillverkning av mässing. Spridningen sker från sådana material, men också via slitage av bildäck, utsläpp från oljeförbränning och från produktion av järn och stål. En del utsläpp sker också vid tillverkning av hustak.

Indikatorer

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.6.25.8

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt