Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly

Tema TEMA.6.3

Efter att bly i bensin förbjudits och reglering av bly i bromsbelägg införts har spridningen av bly minskat kraftigt. Bly har också funnits i vissa färger, exempelvis blymönja.

Kemikaliecentrum om skadliga metaller. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas.

Bly förekommer i nycklar, smycken och elektronik. Bly har även förekommit i pigment och färg samt som stabilisator i plast. Tidigare tillsattes bly i bensin för att det bland annat fungerade som ett smörjmedel för motorernas ventiler.

Efter förbud mot bly i bensin, ersättning med mindre giftiga tillsatser och reglering av bly i bromsbelägg minskade spridningen av bly till miljön i Stockholm. Bly i luft minskade kraftigt fram till 1996, därefter i mer måttlig takt, och halten är nu mycket låg. Även i rötslam har minskningen varit kraftig, men halterna verkar nu ha planat ut.

Indikatorer

Bly i sediment

IndikatorTEMA.6.3.5

Blyhalter i ytsediment

Bly i ytvatten - filtrerad halt

IndikatorTEMA.6.3.8

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt