Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattendrag

Tema TEMA.3.3

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för tre av Stockholms vattendrag.

Det finns många växt- och djurarter som bara kan leva i strömmande vatten. Stockholms tillväxt, med omfattande byggnation, har medfört att de flesta vattendragen försvunnit eller kulverterats. Denna speciella livsmiljö har därför blivit alltmer sällsynt. Känsligheten för föroreningar är också större än i sjöar, genom att utspädningen är dålig och ett tillfälligt utsläpp kan skada växter och djur på en lång strömsträcka.

De vattendrag som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar. Nedan finns information om tre större vattendrag – Bällstaån, Igelbäcken och Forsån – samt två mindre vattendrag i söderort, Sätraån och Skärholmsbäcken.

Tema