Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Forsån

Forsån
Forsån. Foto: Erik Wijnbladh
Tema TEMA.3.3.7

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Forsån ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde och rinner från sjön Magelungen till Drevviken söder om Stockholm. Både i Forsån och i de två angränsande sjöarna är övergödning ett problem och fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten och fisk.