Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Forsån

Forsån
Forsån. Foto Maya Miltell
Tema TEMA.3.3.7.2

Här redovisas de åtgärder som behöver genomföras för att Forsån ska nå god status.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm Farstakrossen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm Edsvallabacken - Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

2

Förslag till åtgärd
Tillsyn miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

3

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

4

Förslag till åtgärd
Tillsyn av större vägar och parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

5

Förslag till åtgärd
Tillsyn av skötsel av befintliga dagvattenanläggningar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

6

Förslag till åtgärd
Tillsyn av länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

7

Förslag till åtgärd
Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Farsta stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Drift och underhåll

8

Förslag till åtgärd
Undersökning av spillvattenläckage via dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

9

Förslag till åtgärd
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Ombyggnad för lokal dagvattenhantering i befintlig miljö

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Parkering, Trafikkontoret

Utredning

11

Förslag till åtgärd
Skötselplan för Magelungen och Forsån

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Förbättra Forsåns strukturer och strömförhållanden

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

13

Förslag till åtgärd
Fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, PCB, TBT och koppar

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tema